Ata 2009

Provocarea athanorului
Ata
De la vasul alchimic în care se realizează transmutarea materiilor grosiere în materie primă şi aur filozofal, la soluţia plastică a tinerei grupări artistice, drumul este plin de meandre.
Conştient sau inconştient, se caută blazonul văzut ca expresie plastică a alchimiei umane şi nu ca simplu mijloc de recunoaştere, de identificare.
Expoziţia Aţa a grupării intitulată Athanor se doreşte o provocare.
O provocare a creuzetului făuritor de vise, identificat de fiecare dintre cei 9 plasticieni.
O provocare asumată.
Asumată prin însăşi semnificaţia numărului 9.
9 este simbolul efortului creator, dar şi al schimbărilor, al  soluţiilor neaşteptate.
9 sunt zidarii din Meşterul Manole.
Fiind multiplu al cifrei 3, în simbolistica medievală 9 devine simbol al perfecţiunii.
Athanorul aparţine lumii medievale… cei 9 încearcă în vizual descifrarea SENSULUI prin experimentul transformării.
Al transformării lăuntrice, oferită ca provocare.
                                                                                                  Dan Basarab Nanu

                                                                                                                             

                                                                                                                            

Advertisements