Despre Athanor

ATHANOR

Grupul “Athanor”, care a debutat sub denumirea “Aţa” în 2006 a intrat deja în al 7-lea an de când îşi face simţită prezenţa, cu o ritmicitate remarcabilă, în viaţa artistică a Galaţiului. A fost conceput ca o grupare flexibilă, fără să aibă un număr fix de membri, mereu deschisă spre a primi noi protagonişti. Există totuşi un nucleu stabil format din Eduard Costandache, care este iniţiatorul grupului şi cel care-i imprimă un dinamism permanent, apoi din Adrian şi Sorina Vădeanu, Mihaela Lefterache, Cosmin Saulea, Gabi Moise, Mihaela Brumar, Tudor Şerban; în timp s-a alăturat grupului Daniela Cristofor şi mai recent Monica Turcu şi Rodica Gherghinoiu.

Manifestările pe care le-au conceput şi realizat sunt de două tipuri: expoziţii de tip Salon sau producţii realizate în urma unor dezbateri în acele ateliere comune (cu termenul consacrat în ultimii ani de work-shopuri) în care artiştii dezbat tema noii performanţe şi modalităţile de realizare plastică adecvate. Din acest din urma tip de manifestări fac parte tabăra de creaţie ecologică “Alandala” şi “Cuşca” ca şi Ediţia din 2012 a Taberei de sculptură în metal.

Aş dori să subliniez câteva calităţi ale modului în care gruparea işi concepe manifestările, în special în ultimii ani. Păstrându-se individualitatea fiecarei lucrări, realizarea finală este condiţionată de o dezbatere asupra unităţii plastice, ideatice care trebuie să rezulte din ansamblul ce ilustrează tema propusă. Ideea de artă ca obiect, ca o creaţie sintetică şi ideea de unitate plastică este determinantă pentru asamblajele, instalaţiile, sculpturile sau obiectele realizate. În aceeaşi măsură ideea de experiment este în continuu în atenţia tinerilor artişti, inteligent corelată cu mesaje actuale pentru lumea contemporană.

Prin temele abordate (ecologie, habitat, dezvoltarea unor tradiţii ale Galaţiului –şi aici mă gandesc la reluarea taberei de sculptură în metal) prin tipul de manifestări create activitatea lor are mereu şi o componentă socială, civică; se integrează permanent prin inventivitatea configurărilor vizuale, prin interesul pentru intermedia şi prin ideile promovate vieţii oraşului, îi dă culoare, îi dă prospeţme şi tinereţe. Activitatea grupului devine un loc de interferenţă al instituţiilor culturale gălăţene: Muzeul de Artă Vizuală, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Muzeul de Istorie şi nu în ultimul rând, Centrul Cultural Dunărea de Jos.

Cooptaţi de d-na Florina Zaharia să lucreze la proiectul Centrului Cultural “Cartesenţe”, Eduard Costandache, Mihaela Lefterache, Sorina Vădeanu, Mihaela Brumar, Monica Turcu si Rodica Gherghinoiu au conceput o serie de obiecte, instalaţii, asamblaje care intră în dialog cu creaţiile literare publicate în acele mici bijuterii ale Cartesenţelor.

Cred că prin acest nou parteneriat cultural al grupului Athanor, el îşi indeplineşte unul din sensurile pe care frumoasa denumire adoptată, o presupune: aluzia la acel cuptor al alchimiştilor, dar mai ales la ideea de parcurs inţiatic al artistului în procesul de elaborare al operei de artă, drum laborios care are ca efect nu numai creaţia unei noi opere ci şi o transformare a creatorului, o spiritualizare a lui.

Coerenţa proiectelor pe care le dezvoltă membrii grupului, claritatea mesajelor plastice, originalitatea tematicii propuse, dar şi inventivitatea concepţiei plastice fac din acest grup o dinamică intrupare a tendinţelor moderne în artă, îmbogăţind viaţa culturală a oraşului nostru.

Mariana Tomozei Cocoş – critic de arta

Advertisements